Opstarts ingeniøren

Michael Kiermeier (til venstre) og Ralf Hasler i Lacons produktionshal for bremseteknik

Som CEO har Ralf Hasler gjort Lacongruppen til en af de mest succesfulde EMS-udbydere. B2B-firmaet sørger for, at togene i Tyskland bremser pålideligt, og man har nu udviklet en start-up for verdens første lyntester af kødkvalitet.

Alle kender det: Toget ruller ind på banegården. Det sagtner farten, og indimellem piber det en smule. Og altid følger den afsluttende, langtrukne hvislen. ”Afladningen af trykbeholderen sørger for, at toget bremser”, forklarer Ralf Hasler. Han burde vide det: Lige meget om det drejer sig om ICE, S-Bahn eller regionaltog – de fleste af de mere end 39.000 toge, der til daglig er undervejs i Tyskland, standser ved hjælp af Lacon Electronics GmbH. Her har diplomingeniøren været CEO og storaktionær i omkring 10 år. Som traditionel kernefunktion udvikler og udfærdiger EMS-firmaet elektriske og elektromekaniske byggegrupper og apparater. Hovedfokusset er de mindre og mellemstore serier fra 10 til 10.000 stk.

Forkortelsen EMS står for Electronics Manufacturing Service. ”Vi betegner bevidst Lacon som EMS-producent”, fortæller Ralf Hasler – og antyder dermed det overordentligt fleksible ydelsesspektrum: Lacon betjener både småvirksomheden om hjørnet, som har brug for et par kabler, som de store koncerner, der søger leverandører til bestemte byggegrupper. Lacon leverer kontaktskabe til banetrafik, lige fra Knorr-bremser, verdens førende producent af bremsesystemer til skinnekøretøjer.

Lacon-teknik til Deutsche Bahn

”Naturligvis er kvalitetssikring inden for dette segment alfa og omega”, siger Michael Kiermeir, der er ansat inden for bremsestyringsvirksomheden. Han leder os igennem fabrikshallen. På de lange rækker af borde bearbejder medarbejderne kontaktskabe i forskellige færdighedsstadier frem til, at eksemplarerne bliver placeret for enden af hallen under skiltet: ”Testede produkter. Klargøring til forsendelse”.

”Næsten alle tog i Tyskland bremser med vores styresystem.”

Den største kunde, lavt antal: Med kontaktskabene til Knorr-bremserne genererer Lacongruppen omkring 5% af sin omsætning. ”Det, vi her fremstiller, er sikkerhedskritiske dele, som forbliver i driften i op mod 30 år, og vi må under ingen omstændigheder fejle”, uddyber Kiermeir. Særligt vigtigt i denne forbindelse er de mere sikre crimpforbindelser i kabelforberedelsen. Crimping er inden for elektromekanik et almindeligt alternativ til lodning eller svejsning. Hos Lacon bliver kontaktskabets kabler på den måde forbundet med de elektromekaniske kontakter. For hver crimpkontakt skal der anvendes et specialværktøj. ”Når en crimpforbindelse ikke er ren, vil den oxidere over tid. Det kan i værste fald føre til bremseudfald.”

Kontaktskabet, som Lacon producerer, er visseligt bindeleddet mellem den intelligente banestyring og en storslået bremsemekanik. I dets indre befinder sig en ”hjerne” som forarbejder signalerne fra lokoføreren i en computer og videresender bremsesignalet via elektromekanikken til bremseenheden. ”Bremseenheden er påmonteret under hver togvogn.” De rejsende kan altså ikke se den. Når Michael Kiermeir selv sidder som gæst i et ICE-tog, har han alligevel øje for den. ”I sidste ende er jeg ofte tilstede hos vores kunder, jeg kender slutproduktet og ved, hvor det er monteret.”

Lacon1

Bindeleddet mellem den intelligente banestyring og en storslået bremsemekanik

Lacon som fødselshjælper for start-ups

Under Ralf Haslers ledelse er kundeporteføljen blevet endnu mere farverig i de forgangne år. Lacon har etableret sig som fødselshjælper for hightech start-ups i etablerings- og vækstfasen. I en af produktionshallerne viser Hasler resultatet af det nyeste start-up samarbejde. Foran ham står der en skål med en rå svinefilet: ”Fremtidens kødmåler kommer ikke fra Solingen”, siger han. Baggrunden for det ironisk-kreative ordspil er, at Hasler har noget i hånden, som ikke skærer, men måler. Freshdetect – sådan lyder produktets navn – er det første håndholdte apparat til en lynhurtig kvalitetstestning af kød. Hos den grønne prototype kan man se ind til den elektroniske kerne. Apparatet er omtrent på størrelse med en mobiltelefon fra 1990’erne. Det har en smal hals og bliver noget bredere ved displayet. Måleren skal i serieproduktion i løbet af året. Den bliver ikke produceret i centrum af den tyske knivindustri, men i Karlsfeld ved München – hos Lacongruppen.

Lacon2

Fremtidens kødmåler kommer ikke fra Solingen.

En laser som kødprøvesmager

Displayet viser status: ”Klar”. Hasler sigter med målehovedets laserdiode mod testfileten. Laseren kaster blåt lys på kødet. I det næste øjeblik dukker det afmålte tal op på displayet: 5,1*104. ”Testen er bestået, kødet er ok”, siger Hasler og forklarer funktionsprincippet: ”Vi arbejder her med såkaldt fluroscensspektroskopi.” Det måler belastningen gennem fluorescerende ekskrementer fra bakterier. Værdien bliver angivet i ”kolonidannende enheder pr. gram” (KdE/g) og gør, at man kan drage slutninger om den mikrobiologiske kvalitet i et levnedsmiddel. ”Der er ikke lovmæssige forskrifter om indholdet af formeringsdygtige bakterier i kød, men der findes dog anbefalinger med en lovmæssig karakter.” Op til en bestemt samlet kimværdi er kødet spiseligt. Overskrider man grænseværdien, frarådes det at spise fødevaren.

”For hardwareudviklere er Internet of Things et vidunderligt Eldorado.”

Lacon3

Lacon har etableret sig som fødselshjælper for hightech start-ups i etablerings- og vækstfasen.

Idéen til Freshdetect opstod i forbindelse med et forskningsprojekt med velrenommerede institutter og et industrikonsortium, som også Lacongruppen tilhører. ”Vi har allerede fået en fremragende feedback fra målgruppen”, siger Ralf Hasler. ”Alle de store levnedsmiddelforhandlere venter på sådan et apparat.” Faktisk er der i branchen pt. ingen sammenlignelige metoder. Stikprøver fra tilfældige kødbestande bliver normalt sendt videre til et laboratorium. Først efter to dage kommer resultatet. Freshdetect har til sådan en test brug for to sekunder. Og testen fungerer også gennem en transparent indpakning. Inden for kvalitetssikringen i kød- og levnedsmiddelindustrien kan det praktiske apparat forårsage en mindre revolution. Testfasen er stadig i gang. På langt sigt planlægger Hasler og teamet også en udgave til slutbrugeren: En slags ”er min steak stadig ok?”- tester til alles køleskab med en stikadapter til smartphones og en tilhørende app med vurderingsskala. Rød for ”spis ikke”, gul for ”kan spises i dag” og grøn for ”frisk”.

”Hvad den private tekkie laver i kælderen, laver vi på industrielt niveau.”

Lacon4

”Vi sørger for, at der i sidste ende kommer noget ud, der fungerer pålideligt.”

Med enkelte start-ups, eksempelvis Freshdetect, er Lacon også finansielt forbundet. Kære kunde, koncentrér dig om salget, vi overtager resten. Det er budskabet, som Hasler sender til de unge virksomhedsledere, som udvikler elektriske og elektromekaniske produkter. For ”start-ups i hightech-området bekymrer sig typisk om udvikling, marketing og drift.” Men supply-chain management bliver ofte underprioriteret. Motto: En eller anden kinesisk producent overtager snart produktionen. ”Så enkelt er det ikke” advarer Hasler og bringer Lacon som partner ind i billedet: ”En start-up kan komme til os med en super idé om et talende køleskab, der selv køber ind, og så omsætter vi idéen.” Det betyder, at Lacon efter de industrielle kvalitetskrav overtager udviklingen af elektronikken, anskaffelsen af alle komponenter såvel som printpladebestykning, forkabling og apparatkonstruktion. Haslers løfte: ”Vi sørger for, at der i sidste ende kommer noget, der fungerer.”

”Vælter gummianden, laver vi af selvsamme en, der svømmer optimalt.”

Fra slutproducent til serviceudbyder

Ved siden af bremsestyring udvikler og producerer Lacon meget mere for sine kunder. Det drejer sig bl.a. om medicinske apparater, visningssystemer, bestykkede printplader, kabelkonfektion, salgsautomater, 3D-printere og sceneteknik. Egne produkter står ikke på programmet. ”Der er mange ting, som Lacon har i sig – der er bare ingen, der ved det”, siger CEO Ralf Hasler. I den forstand kan Lacon sammenlignes med en musikproducer: Kunstneren står på scenen, produceren bliver i baggrunden. Lacon er produceren. En, man ikke kan klare sig uden. En, der går op i sin rolle. En, der har succes: Siden 2007 er der ud over stamhuset i Oberbayern også en produktion i Rumænien. Med 440 medarbejdere omsætter Lacongruppen for omkring 40 millioner euro årligt – og man vokser stadig. Den forhenværende virksomhedskonsulent Ralf Hasler arbejder videre på at omsætte løftet, han gav i 2005, da han trådte ind i Lacon: At bygge en passioneret serviceyder ud af en forarmet slutproducent, som kan mere end bare at fremstille en stykliste. ”Så længe Apple ikke overdrager os produktionen af iPhone 7, når vi derhen.”

Er du også en rigtig Tekkie? Se mere her.

Lacon5

Meget mere end bare bremsestyring – Lacon udvikler og producerer blandt andet også 3D-printere, printplader og kabelkonfektion.